Hantering av respondenters personuppgifter

Anonymitet

I normalfallet är respondenter helt anonyma. De kan dock själva välja att frångå sin anonymitet genom att registrera sig i E-Space kundpanel eller på annat sätt själva skriva in sina personuppgifter. I de fallen sker det med tydligt samtycke och information om vem som får tillgång till personuppgifterna och vad de kan komma att användas till.

Ansvar för personuppgifter

E-Space samlar in, lagrar och tar fullt ansvar för all data som samlas in från respondenter via våra tjänster. Vi är Personuppgiftsansvariga för respondentdata. Vår tjänst fungerar så att våre kunder inte ser eller på något annat sätt behandlar respondenters personuppgifter och vi är därför inte Personuppgiftsbiträden. Det finns ett undantag till detta. Det är när en respondent uttryckligen ber i en enkät om att få bli kontaktad av vår kund. I det fallet skickar vi kontaktuppgifterna (personuppgifter) till kunden i fråga som behandlar uppgifterna enligt sin GDPR-policy.

Samtycke

E-Space har samtycke för alla personuppgifter som samlas in via våra tjänster. Respondenterna kan givetvis be oss att radera deras personuppgifter, varpå vi gör det inom 72 timmar

Rätt att radera personuppgifter

Respondenterna kan givetvis be oss att radera deras personuppgifter, varpå vi gör det inom 72 timmar.
För att radera personuppgifter ur E-Space databas, skicka e-post till: persondata@e-space.se

Personuppgifter

I våra tjänster samlar vi in personuppgifter i begränsad omfattning. De data som kan anses vara personuppgifter redovisas nedan.

Uppgifter som lämnas av respondenten som svar på fråga om den vill bli kontaktad av kund
Namn Levereras direkt till kund och en säkerhetskopia sparas av E-Space i 60 dagar
E-postadress Levereras direkt till kund och en säkerhetskopia sparas av E-Space i 60 dagar
Telefonnummer Levereras direkt till kund och en säkerhetskopia sparas av E-Space i 60 dagar
Uppgifter som delges vid registrering i Client Panel
Namn Sparas i en separat databas och raderas efter 2 år
E-postadress Sparas i en separat databas och raderas efter 2 år
Telefonnummer Sparas i en separat databas och raderas efter 2 år
Sessionsdata
IP-adress Sparas inte efter avslutad enkät
MAC-nummer Sparas inte efter avslutad enkät
Övriga identifierbara data Sparas inte efter avslutad enkät
Övriga personuppgifter
Personuppgifter i fritextsvar Rensas bort dagligen

Några frågor om vår persondatahantering?

Är det någonting du undrar eller vill du radera personuppgifter ur vår databas? Skicka ett meddelande så återkommer vi inom kort.